Викривачі корупції

Викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»(далі – Закон) іншою особою. (стаття 1 Закону)

Викривач самостійно визначає, які канали використовувати для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. Повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону,  які можуть бути перевірені. (стаття 532 Закону)

Повідомлення про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону підлягає попередній перевірці у строк не більше десяти робочих днів. Викривачу надається детальна письмова інформація про результати попередньої перевірки за його повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону у триденний строк з дня завершення відповідної перевірки. (стаття 532 Закону)

Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону підлягає перевірці у строк не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. (стаття 53 Закону)

Викривач не несе юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, поширення зазначеної у повідомленні інформації, незважаючи на можливе порушення таким повідомленням своїх службових, цивільних, трудових чи інших подібних обов’язків або зобов’язань. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону не може розглядатися як порушення умов конфіденційності, передбачених цивільним, трудовим або іншим договором (контрактом). Викривач звільняється від цивільно-правової відповідальності за шкоду або збитки, що стали результатом здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.  (стаття 538 Закону).

  1. Роз’яснення Національного агенства з питань запобігання корупції від 23.06.2020 р. № 5 “Щодо правового статусу викравача”.
  2. Роз’яснення Національного агенства з питань запобігання корупції від 09.07.2020 р. № 6 “Щодо надання викравача безоплатної вторинної правової допомоги”.
  3. Роз’яснення Національного агенства з питань запобігання корупції від 14.07.2020 р. №7 “Щодо особливості перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних зкорупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”.
  4. Роз’яснення Національного агенства з питань запобігання корупції від 26.10.2020 р. № 10 “Щодо правового стутусу викривача у кримінальному провадженні”.
  5. Роз’яснення Національного агенства з питань запобігання корупції від 09.12.2020 р. № 11 “Щодо правового стутусу викравача у провадженні про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією”.
  6. Роз’яснення Національного агенства з питань запобігання корупції від 18.06.2021 р. № 6 “Щодо забезпечення права викравача на отримання інформації”.
  7. Роз’яснення Національного агенства з питань запобігання корупції від 01.06.2022 р. № 8 “Щодо гарантії захисту трудових прав”.
  8. Права та гарнтії захисту викравачів відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”.
  9. Права та гарантії захисту викравачів відповідно до інших нормативно – правових актів.
  10. Положення щодо впровадження  Бережанською міською радою та її самостійними структурними підрозділами механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»